ICT-chefstjänst

Har du tänkt på att en ICT-lösning kan vara en del av ditt företags affärsstrategi och konkurrensfördel? ICT är inte bara en utgift utan kan direkt påverka företagets omsättning och lönsamhet.

Med ICT-chefstjänsten bygger vi en IT-miljö som stödjer företagets strategi. Vi erbjuder en objektiv syn i många situationer, bland annat budgetering, upphandlingar för hårdvara och program och IT-lösningar för nya driftställen.

Vi lär känna varje kunds affärsstrategi noggrant vilket hjälper oss förstå kundens verksamhet. Vi bygger upp ICT som hjälper företaget att uppnå sina affärsmål och bidrar till lönsamheten.

Vi har erfarenhet av att både producera och köpa ICT-tjänster, så vi vet att en bra ICT-partner i första hand erbjuder korrekt och förståelig information förutom bara hårdvara och installation.  När vi hanterar IT-miljön kan kunden fokusera på sina kärnkompetenser.

 

När behöver man ICT-chefstjänst?

  • Konkurrensutsättning av utrustning, programvara, operatörer och olika tjänsteleverantörer
  • Analys av offert, tydliga sammanfattningar och rekommendationer till kunden
  • Budgeteringar och kostnadsberäkningar
  • ICT-lösningar för nya företag
  • När företaget överväger att etablera ett nytt driftställe och vill ha en uppskattning av behövliga ICT-lösningar och deras kostnader
  • När man behöver en opartisk syn av hur ICT kan hjälpa med att uppnå affärsmål
  • När man behöver någon som har en helhetsbild av företagets ICT-situation
  • När företaget behöver en ICT-guide med gemensamma regler för att använda och säkra IT på arbetsplatsen.