• computer-motherboard-pc-wires.jpg
  • strategy.png
  • server.png
  • iStock_000025284798Small.jpg

Entia IT Oy Ab är ett IT företag...

Vi erbjuder IT-lösningar, till exempel molntjänster, hårdvara, säkerhetslösningar och IT-support.

Intresserad av att höra mera? Tag kontakt!


Vi är genuint intresserade av våra kunders affärsverksamhet och bygger upp en ICT-miljö som stöd för företagets affärsverksamhetsstrategi. För oss innebär ICT-tjänster en möjlighet att påverka produktion och konkurrensförmåga. Tillsammans med oss kan du bygga upp en ICT-baserad konkurrensfördel för ditt företag.

Du kan välja en lämplig lösning för ditt företag: ett heltäckande serviceavtal eller enbart konsulttjänst. Eftersom vi har erfarenhet av att både producera och köpa ICT-tjänster vet vi att en bra ICT-partner utöver utrustning och installation i första hand tillhandahåller korrekt och begriplig information.

Genom att bygga upp en fungerande och effektiv arbetsmiljö tillsammans med oss kommer du att vara steget före i framtiden då datanäten blivit en del av ditt företags framgångsberättelse.  

ICT – ditt företags konkurrensfördel