IT-säkerhet och kommunikation

Väl utformade kommunikationslösningar stödjer säkerhet och förebygger fel. Vi kartlägger företagets datakommunikation och installerar, servar och säkrar utrustning.

Säkerheten utformas för att täcka alla företagets funktioner, men den innehåller också säkerhet för varje enhet med ändamålsenlig programvara. Vi följer alltid GDPR.

Katastrofsäkring är också en viktig del av datasäkerheten, eftersom varje förlorad timme direkt påverkar företagets lönsamhet. Vi granskar potentiella hot och skapar en plan för att förhindra problem och kunna återhämta från dem så enkelt som möjligt. Säkerhetslösningarna väljs utifrån företagets verksamhet och storlek.

Vi erbjuder också säkerhetsrådgivning. Vi kartlägger företagets situation och bestämmer de initiala investerings- och underhållsavgifterna på månadsbasis. Vi visar alltid priserna på ett öppet och tydligt sätt. Vi talar samma språk med våra kunder eftersom de ska kunna veta vad de ska köpa.

Datakommunikation innehåller bl.a. följande enheter och förbindelser:

Förbindelser

  • Internetförbindelser i Finland och Norden
  • Förbindelser mellan olika driftställen
  • Lokala datornät
  • Trådlösa nätverk

Enheter

  • Brandväggar
  • Servrar
  • Telefoner
  • Informationsdisplayer