ICT-underhåll

Väl fungerande ICT är en konkurrensfördel för ett företag då det innebär att medarbetare kan fokusera på produktivt arbete. Du bör inte slösa produktiv arbetstid på ett problem som ett proffs kan lösa på 15 minuter.

Vi tar hand om alla aspekter av företagets IT och håller helheten under kontroll. Vårt ICT-underhåll omfattar bl.a. lokalsupport, service och uppgradering av hårdvara, nätverksunderhåll, serverunderhåll och installation av programvara.

Vi har ett fjärrövervakningssystem som hjälper oss att förebygga och avhjälpa problem redan innan de stör arbetet. Varje kund på Entia har en utsedd kontaktperson och en jourtelefon där man kan ringa om problem uppstår. Vi är tydliga och talar samma språk med kunden.

Bygg en fungerande och effektiv arbetsmiljö med oss – då är du är steget före i framtiden där datanäten är en del av ditt företags framgångshistoria.

Så här gör vi:

  • Vi ingår ett skriftligt serviceavtal med kunden som anger tjänstens omfattning, prissättning och sekretess.
  • Vi utför nödvändigt underhåll på plats hos kunden, men på första hand använder vi fjärrsupport för att spara både tid och pengar. Fjärrsupport fungerar också utomlands.
  • Vi använder ett ärendesystem. Det innebär att alla ärenden dokumenteras och rapporteras.
  • Vår prissättning är transparent: fakturan åtföljs alltid av en rapport om allt utfört arbete.

Vårt IT-stöd innehåller också rådgivningstjänster. Läs mer om vår ICT-chefstjänst.